vykúpená láska

Vykúpená láska

Malú Sáru po matkinej smrti predali za prostitútku. Vtedy sa zo Sáry stala Anjela. Meno…

Milosť pre Gregora Mocha

Gregor Moch si povolanie kata nevybral. Vychádzalo z dedičnej povinnosti po otcovi. Jedného dňa sa…

Listy do neba

Tandi s deťmi si prenajala domček na ostrove od starej pani Ioly Anne Pooleyovej, keď…
šarlatová niť

Šarlátová niť

Alex a Sierra začali svoj vzťah napriek nesúhlasu rodiny. Jej otec totiž nechcel, aby jeho dcéra…

Perla v piesku

Rachab s rodinou žila v Jerichu. Prišlo práve obdobie sucha a jej rodina schudobnela až…

Perla z Moabu

Noemi sa dostala do Kír-Charošetu s rodinou v období keď bola v Betleheme neúroda. Jedného…
Rubínová žatva

Rubínová žatva

Rubínová žatva je príbehom Sáry, ktorú zranenia v detstve zmenili na netypickú ženu vtedajšej doby.…