Bergoglio Jorge Mario

Pápež František – Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires, 13. marca 2013 sa stal rímskym biskupom a 266. pápežom katolíckej cirkvi. Dňa 13. marca 2015 vyšiel knižne rozhovor s Anderom Torniellim Meno Boha je Milosrdenstvo (2016, publikované vo viac ako 100 krajinách). Dňa 6. októbra 2016 oznámil, že 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody venované téme Mladí, viera a rozlišovanie povolania sa uskutoční 3. a 28. októbra 2018. Téma mladých sa tak stáva stredobodom jeho pastoračnej pozornosti a magistéria.
(Boh je mladý)

Boh je mladý

Rozhovor s Thomasom Leoncinim Pápež František v knihe Boh je mladý odpovedá na mnoho zaujímavých otázok týkajúcich sa mladých ľudí. Z jeho odpovedí sa dozvieme nielen o jeho názoroch na mladých ľudí, ale aj o živote Pápeža Františka. Je vidieť, že mladý novinár Thomas Leoncini sa na rozhovor starostlivo pripravil...

spacer