Voskampová Ann

Ann Voskampová je autorkou zamyslení pre DaySpring (dvíziu Hallmarku) a prispievajúcou redaktorkou online časopisu The High Calling. Ako globálna zástankyňa chudobných spolupracuje s humanitnou organizáciou Compassion International Študovala psychológiou vzdelávania a detskú psychológiu na York University a University of Waterloo.

Ona i jej manžel žijú na kanadskom vidieku v juhozápadnom Ontáriu, kde s vďačnosťou vychovávajú šesť detí a starajú sa o svoju farmu. Na stránke www.aholyexperience.com denne píše o každodenných zázrakoch.

(Ann Voskampová, Tisíc darov)

Tisíc darov

Žime naplno tu a teraz Kniha Tisíc darov je jednou z tých, ktoré človeku nezchádzajú z mysle. Hoci som ju čítala dlhší čas (kvôli rôznym okolnostiam) myslím, že som si ju o to viac užila. Jej posolstvo sa mi viac a viac vrývalo pod kožu. Dennodenne som sa cvičila...

spacer

Cestou zlomenosti

…odvážne kráčanie k naplnenému životu Myslím, že zrejme každý človek sa už cítil v živote zlomený pod ťarchou životných udalostí. Ann Voskampová nám ponúka vo svojej knihe Cestou zlomenosti návod, ako pretvoriť zlomenosť, ktorá nás ťaží na niečo krásne a hodnotné. Jej knihu je veľmi ťažké zhrnúť do pár odstavcov...

spacer