Venden Morris

Morris Venden bol medzinárodne známy a vyhľadávaný rečník a kazateľ. Bol zástancom vykúpenia a posvätenia samotnou vierou. Napísal viac ako tridsať kníh o Ježišovi, ako napríklad Zázrak obrácení, Druhá šanca pre každého, Moderní podobenství a mnohé iné. Venden odišiel do večnosti 10. februára 2013 vo veku osemdesiat rokov.

Více si povídat, více milovat

Uvedomujete si dôležitosť komunikácie vo vašich vzťahoch? Je komunikácia dôležitá len v manželskom živote, či ovplyvňuje aj náš vzťah s Bohom? Na tieto i ďalšie otázky nám ponúka odpoveď Morris Venden vo svojej knihe Více si povídat, více milovat. Niekedy som až prekvapená, ako je možné, že vždy si...

spacer