Pár mesiacov po tom, ako sa malý Colton uzdravil po prasknutí slepého čreva, sa on…