Odvážna v Bohu


Kniha Odvážna v Bohu je veľmi dobrou príručkou pre ženy do ich každodenných duchovných bojov. Sonja Corbitt veľmi zrozumiteľným, príjemným a myslím, že aj efektívnym, spôsobom vysvetľuje, aký dôležitý je tento boj. Je však dôležitý a rozhodný aj spôsob, akým sa do tohto neľahkého boja pustíme? Rozhodne áno. Milované, Sonja nám ukáže, ako na to. […]

Bohom vyslobodená


Ako prijať všetko, čo ti Duch Svätý chce dať Bohom vyslobodená, práve tak sa bude cítiť snáď každá žena, ktorá si vezme k srdcu rady autorky. Sonja Corbitt vo svojej knihe veľmi jednoducho a prakticky popísala ako môže žena kráčať v moci Písma. Opisuje svoje vlastné skúsenosti s Bohom, ktoré jej zmenili život. V knihe […]