Lýdia – obchodníčka s pupurom


Lýdia je mesto, o ktorom sa vie, že tu žijú osvedčení odborníci na purpur. Jednou z takýchto odborníčok je aj otrokyňa Evódia. Narodila sa síce ako dcéra tráckeho náčelníka, no jej dediny vyplienili. Evódiinho otca zabili a ich ostatných predali na trhu ako luxusných otrokov. V dome svojho pána Alexandrosa robila najlepšiu predavačku, farbiarku a znalkyňu […]