Lýdia je mesto, o ktorom sa vie, že tu žijú osvedčení odborníci na purpur. Jednou…