Anjelský chlieb


Tessa Afsharová v románe Anjelský chlieb vdýchla nový život biblickému príbehu o Lýdii. Snáď každý pozná príbeh o Lýdii, ktorá bola farbiarkou purpuru a neskôr prvou európskou kresťankou. Mala to šťastie, že spoznala apoštola Pavla. Aký však bol jej život pred tým, ako jej bolo zvestované evanjelium? Autorka nám predostrie tento príbeh v novom svetle, […]

Lýdia – obchodníčka s pupurom


Lýdia je mesto, o ktorom sa vie, že tu žijú osvedčení odborníci na purpur. Jednou z takýchto odborníčok je aj otrokyňa Evódia. Narodila sa síce ako dcéra tráckeho náčelníka, no jej dediny vyplienili. Evódiinho otca zabili a ich ostatných predali na trhu ako luxusných otrokov. V dome svojho pána Alexandrosa robila najlepšiu predavačku, farbiarku a znalkyňu […]