Sága rodu Hawthornovcov Vydavateľstvo i527.net potvrdilo knihou Šľachtická rošáda, že má "nos" na skvelé knihy.…