Bohovia a králi


Kniha Bohovia a králi je detailnejším prerozprávaním z čias keď sa židia odvrátili od svojho Boha a začali uctievať cudzích bohov a modly. Umožňuje nám lepšie pochopiť a vžiť sa do doby, keď žil prorok Izaiáš. Potom ako kráľ Eliab obetoval svojho prvorodeného syna Eliaba. Táto obeta mala zabezpečiť, aby Moloch ochránil Achaza a kráľovstvo. […]