Keď sa Leonina rodina ocitla vo finančnej tiesni, poslali ju k Pilátovi, s ktorým sa…