Hoci mám najradšej historické romány, niekedy siahnem aj po niečom zo súčasnosti. Zväčša si však…