Max Lucado má veľký talent donútiť čitateľa hlbšie sa zamyslieť nad svojím životom. Mám veľkú…