Otec Bolen vedel, že Lesna je vyvolená. Počas celého života sa ju snažil naučiť veľa…